Musiikkikoulu

 

Toimintamme tarkoituksena on opettaa ja kehittää oppilaita musiikillisesti. Pyrimme rohkaisemaan oppilaita luovaan itseilmaisuun ohjatusti ja itsenäisesti. Tarkoituksenamme on myös kasvattaa oppilaita toimimaan ryhmässä muita huomioiden rennon ilmapiirin kautta.

 

Oppilaille toiminta tarjoaa mahdollisuuden musiikkiharrastuksen ylläpitämiseen ja musiikilliseen kehittymiseen. Soittoharrastuksen myötä voi myös löytää uusia taitoja, elämyksiä ja nautintoja yhdessä soittamisesta. Opetuksen tavoitteena on myös tarjota valmennusta ja tietoa musiikin ammattiopiskeluihin aikoville.